108 Nama Surya

75ec56d428c8108072d6c4e37cf00f72-2

Berikut ini adalah Śrī Sūryāṣṭottaraśatanāmāvaliḥ atau 108 nama Surya:

[1]
ARUṆA — Oṁ Aruṇāya Namaḥ ||
Aruṇa = ia yang berwarna merah, atau merah-kecokelatan; warna Matahari terbit.

[2]
ŚARAṆYA — Oṁ Śaraṇyāya Namaḥ ||
Śaraṇya = sang pemberi perlindungan, pertolongan.

[3]
KARUṆĀ-RASA-SINDHU — Oṁ Karuṇā-rasa-sindhave Namaḥ ||
Karuṇā-rasa-sindhu = lautan (sindhu) inti-sari (rasa) kasih (karuṇā).

[4]
ASAMĀNABALA — Oṁ Asamānabalāya Namaḥ ||
Asamānabala = ia yang kekuatannya taktertandingi.

[5]
ĀRTARAKṢAKA — Oṁ Ārtarakṣakāya Namaḥ ||
Ārtarakṣaka = pelindung dari penderitaan, bencana.

[6]
ĀDITYA — Oṁ Ādityāya Namaḥ ||
Āditya = putra Aditi (tanpa-batas, tak-terbagi, ananta).

[7]
ĀDIBHŪTA — Oṁ Ādibhūtāya Namaḥ ||
Ādibhūta = ia yang mula-mula ada.

[8]
AKHILĀGAMAVEDIN — Oṁ Akhilāgamavedine Namaḥ ||
Akhilāgama-vedin = ia yang memahami seluruh pustaka suci keagamaan.

[9]
ACYUTA — Oṁ Acyutāya Namaḥ ||
Acyuta = ia yang takmenghilang, takmusnah.

[10]
AKHILAJÑA — Oṁ Akhilajñāya Namaḥ ||
Akhila-jña = ia yang mengetahui segalanya.

[11]
ANANTA — Oṁ Anantāya Namaḥ ||
Ananta = ia yang takterbatas.

[12]
INĀ — Oṁ Ināya Namaḥ ||
Inā = ia yang perkasa.

[13]
VIŚVARŪPA — Oṁ Viśvarūpāya Namaḥ ||
Viśvarūpa = ia yang mewujud dalam segalanya.

[14]
IJYA — Oṁ Ijyāya Namaḥ ||
Ijya = ia yang pantas dipuja.

[15]
INDRA — Oṁ Indrāya Namaḥ ||
Indra = pemimpin para dewa.

[16]
BHĀNU — Oṁ Bhānave Namaḥ ||
Bhānu = ia yang paling terang.

[17]
INDIRĀMANDIRĀPTA — Oṁ Indirāmandirāptāya Namaḥ ||
Indirā-mandirāpta = ia yang mencapai tempat Indira (Lakshmi) berada.

[18]
VANDANĪYA — Oṁ Vandanīyāya Namaḥ ||
Vandanīya = ia yang dipuja-puji dengan lantunan kidung.

[19]
ĪŚA — Oṁ Īśāya Namaḥ ||
Īśa = sang penguasa, tuan segalanya.

[20]
SUPRASANNA — Oṁ Suprasannāya Namaḥ ||
Suprasanna = ia yang murni, jernih, terang, anggun.

[21]
SUŚĪLA — Oṁ Suśīlāya Namaḥ ||
Suśīla = ia yang perilakunya mulia, berdisiplin.

[22]
Suvarcas — Oṁ Suvarcase Namaḥ ||
Suvarcas = ia yang penuh daya hidup, berapi-api, cemerlang.

[23]
VASUPRADA — Oṁ Vasupradāya Namaḥ ||
Vasuprada = sang pemberi kekayaan, sinar.

[24]
VASU — Oṁ Vasave Namaḥ ||
Vasu = sang dewa, ia yang mulia.

[25]
VĀSUDEVA — Oṁ Vāsudevāya Namaḥ ||
Vāsudeva = putra penguasa kekayaan/keindahan/kebahagiaan; nama lain Shri Krishna.

[26]
UJJVALA — Oṁ Ujjvalāya Namaḥ ||
Uj-jvala = ia yang berkobar-kobar.

[27]
UGRARŪPA — Oṁ Ugrarūpāya Namaḥ ||
Ugra-rūpa = ia yang wujud mengerikan.

[28]
ŪRDHVAGA — Oṁ Ūrdhvagāya Namaḥ ||
Ūrdhva-ga = ia yang bergerak naik.

[29]
VIVASVAT — Oṁ Vivasvate Namaḥ ||
Vivasvat = ia yang memancarkan cahaya.

[30]
UDYATKIRAṆAJĀLA — Oṁ Udyatkiraṇajālāya Namaḥ ||
Udyat-kiraṇa-jāla = ia yang memancarkan berkas-berkas sinar.

[31]
HṚṢĪKEŚA — Oṁ Hṛṣīkeśāya Namaḥ ||
Hṛṣīkeśa = penguasa seluruh indra.

[32]
ŪRJASVALA — Oṁ Ūrjasvalāya Namaḥ ||
Ūrjasvala = ia yang penuh daya, tenaga, kekuatan.

[33]
VĪRA — Oṁ Vīrāya Namaḥ ||
Vīra = ia yang pemberani; pahlawan.

[34]
NIRJARA — Oṁ Nirjarāya Namaḥ ||
Nirjara = ia yang tak pernah menua.

[35]
JAYA — Oṁ Jayāya Namaḥ ||
Jaya = pemenang; penakluk.

[36]
ŪRUDVAYĀBHĀVARŪPAYUKTASĀRATHĪ — Oṁ Ūrudvayā-bhāvarūpayukta-sārathaye Namaḥ ||
Ūrudvayā-bhāvarūpayukta-sārathī = ia keretanya dikendalikan oleh kusir (bernama Aruṇa) yang tidak memiliki paha (kaki).

[37]
ṚṢIVANDYA — Oṁ Ṛṣivandyāya Namaḥ ||
Ṛṣivandya = ia yang diagung-agungkan oleh para resi.

[38]
RUGGHANTṚ — Oṁ Rugghantre Namaḥ ||
Ruggh-hantṛ = ia yang mengenyahkan, memusnahkan penyakit/penderitaan (ruj).

[39]
ṚKṢACAKRACARA — Oṁ Ṛkṣacakracarāya Namaḥ ||
Ṛkṣa-cakra-cara = ia yang bergerak melintasi sabuk langit (bintang-bintang, zodiak).

[40]
ṚJUSVABHĀVACITTA — Oṁ Ṛjusvabhāvacittāya Namaḥ ||
Ṛju-svabhāva-citta = ia yang memiliki pembawaan citta yang lurus, jujur, tulus.

[41]
NITYASTUTYA — Oṁ Nityastutyāya Namaḥ ||
Nitya-stutya = ia yang patut dipuja selalu.

[42]
ṚKĀRAMĀTṚKĀVARṆARŪPA — Oṁ Ṛkāramātṛkāvarṇarūpāya Namaḥ ||
Ṛkāra-mātṛkāvarṇa-rūpa = ia yang berwujud sebagai aksara ‘ṛ’.

[43]
UJJVALATEJAS — Oṁ Ujjvalatejase Namaḥ ||
Ujjvala-tejas = ia yang berkobar-kobar dengan kuat.

[44]
ṚKṢĀDHINĀTHAMITRA — Oṁ Ṛkṣādhināthamitrāya Namaḥ ||
Ṛkṣa-adhinātha-mitra = sahabat penguasa bintang-bintang (Bulan).

[45]
PUṢKARĀKṢA — Oṁ Puṣkarākṣāya Namaḥ ||
Puṣkara = ia yang memiliki mata indah seperti teratai biru (puṣkara).

[46]
LUPTADANTA — Oṁ Luptadantāya Namaḥ ||
Luptadanta = ia yang gigi-giginya rontok, tanggal.

[47]
ŚĀNTA — Oṁ Śāntāya Namaḥ ||
Śānta = ia yang tenang, damai.

[48]
KĀNTIDA — Oṁ Kāntidāya Namaḥ ||
Kāntida = ia yang memberikan anugerah berupa keindahan, kecantikan.

[49]
GHANA — Oṁ Ghanāya Namaḥ ||
Ghana = sang penghantam, penghancur.

[50]
KANATKANAKABHŪṢA — Oṁ Kanatkanakabhūṣāya Namaḥ ||
Kanatkanaka-bhūṣa = ia yang pakaiannya berhias emas berkilauan.

[51]
KHADYOTA — Oṁ Khadyotāya Namaḥ ||
Khadyota = ia yang menyinari angkasa.

[52]
LŪNITĀKHILADAITYA — Oṁ Lūnitākhiladaityāya Namaḥ ||
Lūnitākhiladaitya = ia yang merobek, menebas semua raksasa (daitya).

[53]
SATYĀNANDASVARŪPIN — Oṁ Satyānandasvarūpiṇe Namaḥ ||
Satya-ānanda-svarūpin = ia yang berwujud kebenaran/kesejatian (satya) dan kebahagiaan (ānanda).

[54]
APAVARGAPRADA — Oṁ Apavargapradāya Namaḥ ||
Apavarga-prada = ia yang menganugrahkan kebebasan, ketuntasan, pelepasan.

[55]
ĀRTAŚARAṆYA — Oṁ Ārtaśaraṇyāya Namaḥ ||
Ārta-śaraṇya = ia yang melindungi mereka yang tertindas, menderita.

[56]
EKĀKIN — Oṁ Ekākine Namaḥ ||
Ekākin = ia yang sendirian.

[57]
BHAGAVAT — Oṁ Bhagavate Namaḥ ||
Bhagavat = ia yang memiliki kemuliaan.

[58]
SṚṢṬI-STHITYANTAKĀRIN — Oṁ Sṛṣṭi-sthityantakāriṇe Namaḥ ||
Sṛṣṭi-sthiti-anta-kārin = ia yang berperan menciptakan, memelihara, dan mengakhiri.

[59]
GUṆĀTMAN — Oṁ Guṇātmane Namaḥ ||
Guṇa-ātman = ia yang dirinya memiliki kualitas-kualitas baik.

[60]
GHṚṆIBHṚT — Oṁ Ghṛṇi-bhṛte Namaḥ ||
Ghṛṇi-bhṛt = ia yang memiliki/membawa cahaya.

[61]
BṚHAT — Oṁ Bṛhate Namaḥ ||
Bṛhat = ia yang besar.

[62]
BRAHMAN — Oṁ Brahmaṇe Namaḥ ||
Brahman = Tuhan; sumber mantra atau sabda suci.

[63]
AIŚVARYADA — Oṁ Aiśvaryadāya Namaḥ ||
Aiśvaryada = ia yang menganugerahkan kekuasaan.

[64]
ŚARVA — Oṁ Śarvāya Namaḥ ||
Śarva = ia yang membunuh/menghancurkan dengan panah/misil.

[65]
HARIDĀŚVA — Oṁ Haridaśvāya Namaḥ ||
Haridaśva = ia yang memiliki kuda berwarna kuning-kehijauan.

[66]
ŚAURĪ — Oṁ Śauraye Namaḥ ||
Śaurī = sang pahlawan; pemberani.

[67]
DAŚADIKṢAṂPRAKĀŚA — Oṁ Daśadikṣaṃ-prakāśāya Namaḥ ||
Daśa-dikṣaṃ-prakāśa = ia yang menyinari kesepuluh penjuru.

[68]
BHAKTAVAŚYA — Oṁ Bhaktavaśyāya Namaḥ ||
Bhakta-vaśya = ia yang mendengarkan dan memenuhi kebutuhan para bhakta-nya.

[69]
AUJASKARA — Oṁ Aujaskarāya Namaḥ ||
Aujas-kara = ia yang menghasilkan aujas (kekuatan, energi).

[70]
JAYIN — Oṁ Jayine Namaḥ ||
Jayin = sang pemenang.

[71]
JAGADĀNANDAHETU — Oṁ Jagadānandahetave Namaḥ ||
Jagad-ānanda-hetu = penyebab kebahagiaan di dunia/semesta raya.

[72]
JANMA-MṚTYU-JARĀVYĀDHI-VARJITA — Oṁ Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-varjitāya Namaḥ ||
Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-varjita = ia yang melampaui kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit.

[73]
UCCHASTHĀNA-SAMĀRŪḌHA-RATHASTHA — Oṁ Ucchasthāna-samārūḍha-rathasthāya Namaḥ ||
Ucchasthāna-samārūḍha-rathastha = ia yang naik di atas kereta yang melaju dengan teratur, mulus.

[74]
ASURĀRĪ — Oṁ Asurāraye Namaḥ ||
Asurārī = musuh para raksasa (asura).

[75]
KAMANĪYAKARA — Oṁ Kamanīyakarāya Namaḥ ||
Jayin = ia yang membuat (seseorang) menjadi menarik, indah, cantik/ganteng.

[76]
ABJAVALLABHA — Oṁ Abjavallabāye Namaḥ ||
Abja-vallabha = ia yang disukai oleh Bulan/Dhanvantari.

[77]
ANTARBAHIḤ PRAKĀŚA — Oṁ Antarbahiḥprakāśāya Namaḥ ||
Antar-bahiḥ prakāśa = ia yang bersinar baik di dalam maupun ke luar.

[78]
ACINTYA — Oṁ Acintyāya Namaḥ ||
Acintya = ia yang melampaui pikiran.

[79]
ĀTMARŪPIN — Oṁ Ātmarūpiṇe Namaḥ ||
Ātmarūpin = ia yang merupakan perwujudan Ātman (Sang Diri Sejati).

[80]
ACYUTA — Oṁ Acyutāya Namaḥ ||
Acyuta = ia yang tegar, teguh, tidak berubah.

[81]
AMAREŚA — Oṁ Amareśāya Namaḥ ||
Amareśa = penguasa makhluk hidup (mortals).

[82]
PARA JYOTIS — Oṁ Paramai Jyotiṣe Namaḥ ||
Para Jyotis = cahaya yang paling agung.

[83]
AHASKARA — Oṁ Ahaskarāya Namaḥ ||
Ahaskara = sang pembuat hari.

[84]
RAVI — Oṁ Ravaye Namaḥ ||
Acyuta = ia yang suaranya menggelegar.

[85]
HARI — Oṁ Haraye Namaḥ ||
Hari = ia yang menghilangkan dosa-kesalahan.

[86]
PARAMĀTMAN — Oṁ Paramātmane Namaḥ ||
Paramātman = diri tertinggi.

[87]
TARUṆA — Oṁ Taruṇāya Namaḥ ||
Taruṇa = ia yang selalu muda.

[88]
VAREṆYA — Oṁ Vareṇyāya Namaḥ ||
Vareṇya = ia yang paling indah, agung, diidamkan.

[89]
GRAHĀṆĀṂ PATI — Oṁ Grahāṇāṃ Pataye Namaḥ ||
Grahāṇāṃ Pati = penguasa planet-planet.

[90]
BHĀSKARA — Oṁ Bhāskarāya Namaḥ ||
Bhāskara = ia menghasilkan sinar, cahaya.

[91]
ĀDIMADHYĀNTARAHITA — Oṁ Ādimadhyāntarahitāya Namaḥ ||
Ādi-madhya-anta-rahita = ia sendirian pada awal mula, pertengahan, hingga akhir.

[92]
SAUKHYAPRADA — Oṁ Saukhyapradāya Namaḥ ||
Saukhya-prada = ia menganugerahkan kebahagiaan, suka cita.

[93]
SAKALAJAGATĀṂ PATI — Oṁ Sakalajagatāṃ Pataye Namaḥ ||
Sakalajagatāṃ Pati = penguasa seluruh jagat.

[94]
SŪRYA — Oṁ Sūryāya Namaḥ ||
Sūrya = ia yang perkasa, memiliki kekuatan yang luar biasa.

[95]
KAVI — Oṁ Kavaye Namaḥ ||
Bhāskara = ia yang bijak, cendekia; penyair.

[96]
NĀRĀYAṆA — Oṁ Nārāyaṇāya Namaḥ ||
Nārāyaṇa = ia yang didekati oleh manusia; ia yang mengapung di lautan kosmis.

[97]
PAREŚA — Oṁ Pareśāya Namaḥ ||
Pareśa = sang penguasa tertinggi.

[98]
TEJORŪPA — Oṁ Tejorūpāya Namaḥ ||
Tejorūpa = ia yang wujudnya berupa api, cahaya, energi.

[99]
HIRAṆYAGARBHA — Oṁ Hiraṇyagarbhāya Namaḥ ||
Hiraṇyagarbha = sumber semesta yang berkilau keemasan.

[100]
SAMPATKARA — Oṁ Sampatkarāya Namaḥ ||
Sampatkara = ia yang menganugerahkan kesuksesan.

[101]
AIṂ IṢṬĀRTHADA — Oṁ Aiṃ Iṣṭārthadāya Namaḥ ||
Aiṃ Iṣṭārthada = ia yang menganugerahkan segala hal yang diinginkan.

[102]
AṂ SUPRASANNA — Oṁ Aṃ Suprasannāya Namaḥ ||
Aṃ Suprasanna = ia yang bercahaya sangat kuat.

[103]
ŚRĪMAT — Oṁ Śrīmate Namaḥ ||
Śrīmat = ia yang sangat agung.

[104]
ŚREYAS — Oṁ Śreyase Namaḥ ||
Śreyas = ia yang menuju kepada kemuliaan.

[105]
SAUKHYADĀYIN — Oṁ Saukhyadāyine Namaḥ ||
Sampatkara = ia yang menganugerahkan kebahagiaan, suka cita.

[106]
DĪPTAMŪRTĪ — Oṁ Dīptamūrtaye Namaḥ ||
Dīpta-mūrtī = ia yang berwujud cahaya, kobaran energi yang dahsyat.

[107]
NIKHILĀGAMAVEDYA — Oṁ Nikhilāgamavedyāya Namaḥ ||
Nikhilāgamaveda = ia yang menguasai semua sastra dan kitab-kitab suci.

[108]
NITYĀNANDA — Oṁ Nityānandāya Namaḥ ||
Nityānanda = ia yang selalu dalam kebahagiaan.

 

Iti Śrī-Sūryāṣṭottaraśatanāmāvaliḥ Sampūrṇā.
Oṁ Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: