108 Nama Surya

75ec56d428c8108072d6c4e37cf00f72-2

Berikut ini adalah Śrī Sūryāṣṭottaraśatanāmāvaliḥ atau 108 nama Surya:

[1]
ARUṆA — Oṁ Aruṇāya Namaḥ ||
Aruṇa = ia yang berwarna merah, atau merah-kecokelatan; warna Matahari terbit.

[2]
ŚARAṆYA — Oṁ Śaraṇyāya Namaḥ ||
Śaraṇya = sang pemberi perlindungan, pertolongan.

[3]
KARUṆĀ-RASA-SINDHU — Oṁ Karuṇā-rasa-sindhave Namaḥ ||
Karuṇā-rasa-sindhu = lautan (sindhu) inti-sari (rasa) kasih (karuṇā).

[4]
ASAMĀNABALA — Oṁ Asamānabalāya Namaḥ ||
Asamānabala = ia yang kekuatannya taktertandingi.

[5]
ĀRTARAKṢAKA — Oṁ Ārtarakṣakāya Namaḥ ||
Ārtarakṣaka = pelindung dari penderitaan, bencana.

[6]
ĀDITYA — Oṁ Ādityāya Namaḥ ||
Āditya = putra Aditi (tanpa-batas, tak-terbagi, ananta).

[7]
ĀDIBHŪTA — Oṁ Ādibhūtāya Namaḥ ||
Ādibhūta = ia yang mula-mula ada.

[8]
AKHILĀGAMAVEDIN — Oṁ Akhilāgamavedine Namaḥ ||
Akhilāgama-vedin = ia yang memahami seluruh pustaka suci keagamaan.

[9]
ACYUTA — Oṁ Acyutāya Namaḥ ||
Acyuta = ia yang takmenghilang, takmusnah.

[10]
AKHILAJÑA — Oṁ Akhilajñāya Namaḥ ||
Akhila-jña = ia yang mengetahui segalanya.

[11]
ANANTA — Oṁ Anantāya Namaḥ ||
Ananta = ia yang takterbatas.

[12]
INĀ — Oṁ Ināya Namaḥ ||
Inā = ia yang perkasa.

[13]
VIŚVARŪPA — Oṁ Viśvarūpāya Namaḥ ||
Viśvarūpa = ia yang mewujud dalam segalanya.

[14]
IJYA — Oṁ Ijyāya Namaḥ ||
Ijya = ia yang pantas dipuja.

[15]
INDRA — Oṁ Indrāya Namaḥ ||
Indra = pemimpin para dewa.

[16]
BHĀNU — Oṁ Bhānave Namaḥ ||
Bhānu = ia yang paling terang.

[17]
INDIRĀMANDIRĀPTA — Oṁ Indirāmandirāptāya Namaḥ ||
Indirā-mandirāpta = ia yang mencapai tempat Indira (Lakshmi) berada.

[18]
VANDANĪYA — Oṁ Vandanīyāya Namaḥ ||
Vandanīya = ia yang dipuja-puji dengan lantunan kidung.

[19]
ĪŚA — Oṁ Īśāya Namaḥ ||
Īśa = sang penguasa, tuan segalanya.

[20]
SUPRASANNA — Oṁ Suprasannāya Namaḥ ||
Suprasanna = ia yang murni, jernih, terang, anggun.

[21]
SUŚĪLA — Oṁ Suśīlāya Namaḥ ||
Suśīla = ia yang perilakunya mulia, berdisiplin.

[22]
Suvarcas — Oṁ Suvarcase Namaḥ ||
Suvarcas = ia yang penuh daya hidup, berapi-api, cemerlang.

[23]
VASUPRADA — Oṁ Vasupradāya Namaḥ ||
Vasuprada = sang pemberi kekayaan, sinar.

[24]
VASU — Oṁ Vasave Namaḥ ||
Vasu = sang dewa, ia yang mulia.

[25]
VĀSUDEVA — Oṁ Vāsudevāya Namaḥ ||
Vāsudeva = putra penguasa kekayaan/keindahan/kebahagiaan; nama lain Shri Krishna.

[26]
UJJVALA — Oṁ Ujjvalāya Namaḥ ||
Uj-jvala = ia yang berkobar-kobar.

[27]
UGRARŪPA — Oṁ Ugrarūpāya Namaḥ ||
Ugra-rūpa = ia yang wujud mengerikan.

[28]
ŪRDHVAGA — Oṁ Ūrdhvagāya Namaḥ ||
Ūrdhva-ga = ia yang bergerak naik.

[29]
VIVASVAT — Oṁ Vivasvate Namaḥ ||
Vivasvat = ia yang memancarkan cahaya.

[30]
UDYATKIRAṆAJĀLA — Oṁ Udyatkiraṇajālāya Namaḥ ||
Udyat-kiraṇa-jāla = ia yang memancarkan berkas-berkas sinar.

[31]
HṚṢĪKEŚA — Oṁ Hṛṣīkeśāya Namaḥ ||
Hṛṣīkeśa = penguasa seluruh indra.

[32]
ŪRJASVALA — Oṁ Ūrjasvalāya Namaḥ ||
Ūrjasvala = ia yang penuh daya, tenaga, kekuatan.

[33]
VĪRA — Oṁ Vīrāya Namaḥ ||
Vīra = ia yang pemberani; pahlawan.

[34]
NIRJARA — Oṁ Nirjarāya Namaḥ ||
Nirjara = ia yang tak pernah menua.

[35]
JAYA — Oṁ Jayāya Namaḥ ||
Jaya = pemenang; penakluk.

[36]
ŪRUDVAYĀBHĀVARŪPAYUKTASĀRATHĪ — Oṁ Ūrudvayā-bhāvarūpayukta-sārathaye Namaḥ ||
Ūrudvayā-bhāvarūpayukta-sārathī = ia keretanya dikendalikan oleh kusir (bernama Aruṇa) yang tidak memiliki paha (kaki).

[37]
ṚṢIVANDYA — Oṁ Ṛṣivandyāya Namaḥ ||
Ṛṣivandya = ia yang diagung-agungkan oleh para resi.

[38]
RUGGHANTṚ — Oṁ Rugghantre Namaḥ ||
Ruggh-hantṛ = ia yang mengenyahkan, memusnahkan penyakit/penderitaan (ruj).

[39]
ṚKṢACAKRACARA — Oṁ Ṛkṣacakracarāya Namaḥ ||
Ṛkṣa-cakra-cara = ia yang bergerak melintasi sabuk langit (bintang-bintang, zodiak).

[40]
ṚJUSVABHĀVACITTA — Oṁ Ṛjusvabhāvacittāya Namaḥ ||
Ṛju-svabhāva-citta = ia yang memiliki pembawaan citta yang lurus, jujur, tulus.

[41]
NITYASTUTYA — Oṁ Nityastutyāya Namaḥ ||
Nitya-stutya = ia yang patut dipuja selalu.

[42]
ṚKĀRAMĀTṚKĀVARṆARŪPA — Oṁ Ṛkāramātṛkāvarṇarūpāya Namaḥ ||
Ṛkāra-mātṛkāvarṇa-rūpa = ia yang berwujud sebagai aksara ‘ṛ’.

[43]
UJJVALATEJAS — Oṁ Ujjvalatejase Namaḥ ||
Ujjvala-tejas = ia yang berkobar-kobar dengan kuat.

[44]
ṚKṢĀDHINĀTHAMITRA — Oṁ Ṛkṣādhināthamitrāya Namaḥ ||
Ṛkṣa-adhinātha-mitra = sahabat penguasa bintang-bintang (Bulan).

[45]
PUṢKARĀKṢA — Oṁ Puṣkarākṣāya Namaḥ ||
Puṣkara = ia yang memiliki mata indah seperti teratai biru (puṣkara).

[46]
LUPTADANTA — Oṁ Luptadantāya Namaḥ ||
Luptadanta = ia yang gigi-giginya rontok, tanggal.

[47]
ŚĀNTA — Oṁ Śāntāya Namaḥ ||
Śānta = ia yang tenang, damai.

[48]
KĀNTIDA — Oṁ Kāntidāya Namaḥ ||
Kāntida = ia yang memberikan anugerah berupa keindahan, kecantikan.

[49]
GHANA — Oṁ Ghanāya Namaḥ ||
Ghana = sang penghantam, penghancur.

[50]
KANATKANAKABHŪṢA — Oṁ Kanatkanakabhūṣāya Namaḥ ||
Kanatkanaka-bhūṣa = ia yang pakaiannya berhias emas berkilauan.

[51]
KHADYOTA — Oṁ Khadyotāya Namaḥ ||
Khadyota = ia yang menyinari angkasa.

[52]
LŪNITĀKHILADAITYA — Oṁ Lūnitākhiladaityāya Namaḥ ||
Lūnitākhiladaitya = ia yang merobek, menebas semua raksasa (daitya).

[53]
SATYĀNANDASVARŪPIN — Oṁ Satyānandasvarūpiṇe Namaḥ ||
Satya-ānanda-svarūpin = ia yang berwujud kebenaran/kesejatian (satya) dan kebahagiaan (ānanda).

[54]
APAVARGAPRADA — Oṁ Apavargapradāya Namaḥ ||
Apavarga-prada = ia yang menganugrahkan kebebasan, ketuntasan, pelepasan.

[55]
ĀRTAŚARAṆYA — Oṁ Ārtaśaraṇyāya Namaḥ ||
Ārta-śaraṇya = ia yang melindungi mereka yang tertindas, menderita.

[56]
EKĀKIN — Oṁ Ekākine Namaḥ ||
Ekākin = ia yang sendirian.

[57]
BHAGAVAT — Oṁ Bhagavate Namaḥ ||
Bhagavat = ia yang memiliki kemuliaan.

[58]
SṚṢṬI-STHITYANTAKĀRIN — Oṁ Sṛṣṭi-sthityantakāriṇe Namaḥ ||
Sṛṣṭi-sthiti-anta-kārin = ia yang berperan menciptakan, memelihara, dan mengakhiri.

[59]
GUṆĀTMAN — Oṁ Guṇātmane Namaḥ ||
Guṇa-ātman = ia yang dirinya memiliki kualitas-kualitas baik.

[60]
GHṚṆIBHṚT — Oṁ Ghṛṇi-bhṛte Namaḥ ||
Ghṛṇi-bhṛt = ia yang memiliki/membawa cahaya.

[61]
BṚHAT — Oṁ Bṛhate Namaḥ ||
Bṛhat = ia yang besar.

[62]
BRAHMAN — Oṁ Brahmaṇe Namaḥ ||
Brahman = Tuhan; sumber mantra atau sabda suci.

[63]
AIŚVARYADA — Oṁ Aiśvaryadāya Namaḥ ||
Aiśvaryada = ia yang menganugerahkan kekuasaan.

[64]
ŚARVA — Oṁ Śarvāya Namaḥ ||
Śarva = ia yang membunuh/menghancurkan dengan panah/misil.

[65]
HARIDĀŚVA — Oṁ Haridaśvāya Namaḥ ||
Haridaśva = ia yang memiliki kuda berwarna kuning-kehijauan.

[66]
ŚAURĪ — Oṁ Śauraye Namaḥ ||
Śaurī = sang pahlawan; pemberani.

[67]
DAŚADIKṢAṂPRAKĀŚA — Oṁ Daśadikṣaṃ-prakāśāya Namaḥ ||
Daśa-dikṣaṃ-prakāśa = ia yang menyinari kesepuluh penjuru.

[68]
BHAKTAVAŚYA — Oṁ Bhaktavaśyāya Namaḥ ||
Bhakta-vaśya = ia yang mendengarkan dan memenuhi kebutuhan para bhakta-nya.

[69]
AUJASKARA — Oṁ Aujaskarāya Namaḥ ||
Aujas-kara = ia yang menghasilkan aujas (kekuatan, energi).

[70]
JAYIN — Oṁ Jayine Namaḥ ||
Jayin = sang pemenang.

[71]
JAGADĀNANDAHETU — Oṁ Jagadānandahetave Namaḥ ||
Jagad-ānanda-hetu = penyebab kebahagiaan di dunia/semesta raya.

[72]
JANMA-MṚTYU-JARĀVYĀDHI-VARJITA — Oṁ Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-varjitāya Namaḥ ||
Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-varjita = ia yang melampaui kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit.

[73]
UCCHASTHĀNA-SAMĀRŪḌHA-RATHASTHA — Oṁ Ucchasthāna-samārūḍha-rathasthāya Namaḥ ||
Ucchasthāna-samārūḍha-rathastha = ia yang naik di atas kereta yang melaju dengan teratur, mulus.

[74]
ASURĀRĪ — Oṁ Asurāraye Namaḥ ||
Asurārī = musuh para raksasa (asura).

[75]
KAMANĪYAKARA — Oṁ Kamanīyakarāya Namaḥ ||
Jayin = ia yang membuat (seseorang) menjadi menarik, indah, cantik/ganteng.

[76]
ABJAVALLABHA — Oṁ Abjavallabāye Namaḥ ||
Abja-vallabha = ia yang disukai oleh Bulan/Dhanvantari.

[77]
ANTARBAHIḤ PRAKĀŚA — Oṁ Antarbahiḥprakāśāya Namaḥ ||
Antar-bahiḥ prakāśa = ia yang bersinar baik di dalam maupun ke luar.

[78]
ACINTYA — Oṁ Acintyāya Namaḥ ||
Acintya = ia yang melampaui pikiran.

[79]
ĀTMARŪPIN — Oṁ Ātmarūpiṇe Namaḥ ||
Ātmarūpin = ia yang merupakan perwujudan Ātman (Sang Diri Sejati).

[80]
ACYUTA — Oṁ Acyutāya Namaḥ ||
Acyuta = ia yang tegar, teguh, tidak berubah.

[81]
AMAREŚA — Oṁ Amareśāya Namaḥ ||
Amareśa = penguasa makhluk hidup (mortals).

[82]
PARA JYOTIS — Oṁ Paramai Jyotiṣe Namaḥ ||
Para Jyotis = cahaya yang paling agung.

[83]
AHASKARA — Oṁ Ahaskarāya Namaḥ ||
Ahaskara = sang pembuat hari.

[84]
RAVI — Oṁ Ravaye Namaḥ ||
Acyuta = ia yang suaranya menggelegar.

[85]
HARI — Oṁ Haraye Namaḥ ||
Hari = ia yang menghilangkan dosa-kesalahan.

[86]
PARAMĀTMAN — Oṁ Paramātmane Namaḥ ||
Paramātman = diri tertinggi.

[87]
TARUṆA — Oṁ Taruṇāya Namaḥ ||
Taruṇa = ia yang selalu muda.

[88]
VAREṆYA — Oṁ Vareṇyāya Namaḥ ||
Vareṇya = ia yang paling indah, agung, diidamkan.

[89]
GRAHĀṆĀṂ PATI — Oṁ Grahāṇāṃ Pataye Namaḥ ||
Grahāṇāṃ Pati = penguasa planet-planet.

[90]
BHĀSKARA — Oṁ Bhāskarāya Namaḥ ||
Bhāskara = ia menghasilkan sinar, cahaya.

[91]
ĀDIMADHYĀNTARAHITA — Oṁ Ādimadhyāntarahitāya Namaḥ ||
Ādi-madhya-anta-rahita = ia sendirian pada awal mula, pertengahan, hingga akhir.

[92]
SAUKHYAPRADA — Oṁ Saukhyapradāya Namaḥ ||
Saukhya-prada = ia menganugerahkan kebahagiaan, suka cita.

[93]
SAKALAJAGATĀṂ PATI — Oṁ Sakalajagatāṃ Pataye Namaḥ ||
Sakalajagatāṃ Pati = penguasa seluruh jagat.

[94]
SŪRYA — Oṁ Sūryāya Namaḥ ||
Sūrya = ia yang perkasa, memiliki kekuatan yang luar biasa.

[95]
KAVI — Oṁ Kavaye Namaḥ ||
Bhāskara = ia yang bijak, cendekia; penyair.

[96]
NĀRĀYAṆA — Oṁ Nārāyaṇāya Namaḥ ||
Nārāyaṇa = ia yang didekati oleh manusia; ia yang mengapung di lautan kosmis.

[97]
PAREŚA — Oṁ Pareśāya Namaḥ ||
Pareśa = sang penguasa tertinggi.

[98]
TEJORŪPA — Oṁ Tejorūpāya Namaḥ ||
Tejorūpa = ia yang wujudnya berupa api, cahaya, energi.

[99]
HIRAṆYAGARBHA — Oṁ Hiraṇyagarbhāya Namaḥ ||
Hiraṇyagarbha = sumber semesta yang berkilau keemasan.

[100]
SAMPATKARA — Oṁ Sampatkarāya Namaḥ ||
Sampatkara = ia yang menganugerahkan kesuksesan.

[101]
AIṂ IṢṬĀRTHADA — Oṁ Aiṃ Iṣṭārthadāya Namaḥ ||
Aiṃ Iṣṭārthada = ia yang menganugerahkan segala hal yang diinginkan.

[102]
AṂ SUPRASANNA — Oṁ Aṃ Suprasannāya Namaḥ ||
Aṃ Suprasanna = ia yang bercahaya sangat kuat.

[103]
ŚRĪMAT — Oṁ Śrīmate Namaḥ ||
Śrīmat = ia yang sangat agung.

[104]
ŚREYAS — Oṁ Śreyase Namaḥ ||
Śreyas = ia yang menuju kepada kemuliaan.

[105]
SAUKHYADĀYIN — Oṁ Saukhyadāyine Namaḥ ||
Sampatkara = ia yang menganugerahkan kebahagiaan, suka cita.

[106]
DĪPTAMŪRTĪ — Oṁ Dīptamūrtaye Namaḥ ||
Dīpta-mūrtī = ia yang berwujud cahaya, kobaran energi yang dahsyat.

[107]
NIKHILĀGAMAVEDYA — Oṁ Nikhilāgamavedyāya Namaḥ ||
Nikhilāgamaveda = ia yang menguasai semua sastra dan kitab-kitab suci.

[108]
NITYĀNANDA — Oṁ Nityānandāya Namaḥ ||
Nityānanda = ia yang selalu dalam kebahagiaan.

 

Iti Śrī-Sūryāṣṭottaraśatanāmāvaliḥ Sampūrṇā.
Oṁ Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ

Catatan Kecil untuk Kita yang Disebut Penghayat Kepercayaan

Menghadapi para pendakwah-misionaris (orang-orang yang getol mengkonversi orang lain) memang tidak mudah buat penganut agama minoritas, apalagi kelompok-kelompok di luar agama-agama yang diakui negara. Mengapa susah? Karena arena “pertandingannya” sudah sedemikian rupa timpang, menguntungkan kelompok-kelompok yang lebih besar. Ketimpangan ini terjadi karena narasi kelompok mayoritas lebih dominan memengaruhi cara pandang bahkan pola pikir masyarakat bahkan pemerintah, sehingga seolah-olah cara pandang tertentu benar, padahal belum tentu.

Saya sangat mendukung kelompok-kelompok agama/kepercayaan lokal yang ada di seluruh Indonesia untuk memperoleh pengakuan atas hak-hak serta penghormatan yang sama dengan saudara-saudaranya sebangsa. Mereka bukan obyek yang diperebutkan untuk dikonversi. Agama/kepercayaan mereka perlu diapresiasi dan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk berkembang. Banyak yang bisa kita pelajari dari berbagai tradisi agama/kepercayaan lokal yang ada!

Para pendakwah-misionaris ini, mengaku atau tidak, memandang agama/kepercayaan lain lebih rendah, primitif, atau bahkan palsu, dan menyesatkan. Kedamaian dibangun di atas pondasi toleransi yang rapuh, yaitu toleransi yang mensyaratkan setiap kelompok hidup di dalam kotak-kotak sempitnya masing-masing. Aku di dalam kotakku. Kamu di dalam kotakmu. Kedengarannya masuk akal dan “indah”, bukan? Kenyataannya, kotak kelompok mayoritas selalu lebih lentur, mudah digeser dengan alasan apa yang dilakukannya itu wajar, bagian dari dakwah atau pewartaan yang memang diperintahkan di dalam ajaran agamanya. Bagaimana dengan kelompok minoritas? Ya, tahu sama tahu, lah.

Saya memperhatikan di dalam diskusi-diskusi di media sosial, kelompok penganut agama/kepercayaan lokal (singkatnya saya sebut ‘penghayat’ saja) sering berada dalam posisi lemah bukan hanya karena serangan dari luar, tapi juga ada permasalahan di dalam kelompok-kelompok tersebut. Di sini saya mencoba berbagi hasil observasi:

Pertama, belum cukup ada persatuan di antara kelompok-kelompok penghayat. Mereka hidup dalam lokalitas masing-masing. Inilah caraku, yang lain terserah! Padahal, kalau para penghayat mau saling bertemu, ada banyak sekali kesamaan-kesamaan yang mereka miliki. Pertemuan semacam ini penting dan bukan untuk mengikis keunikan masing-masing, tapi untuk memperluas cara pandang, membuat jejaring, dan bahkan untuk menggali lebih dalam atau menyegarkan agama/kepercayaannya sendiri. Kelompok agama-agama mayoritas umumnya bertumpu pada doktrin/dogma yang kaku, sedangkan agama/kepercayaan lokal bertumpu pada kebijaksanaan dan sifatnya jauh lebih luwes. Jangan sampai agama/kepercayaan lokal mengikuti irama kelompok mayoritas.

Kedua, banyak kelompok penghayat yang dalam upayanya menghidupkan kembali agama/kepercayaannya dengan meminjam istilah, ungkapan, atau kerangka agama-agama mayoritas. Hal ini membuat mereka sulit untuk memenangkan argumen. Misalnya, salah seorang penghayat yang saya amati kerap mengatakan bahwa di Nusantara ini juga pernah ada nabi-nabi—istilah yang diambil dari agama-agama Samawi—dan oleh karena itu ia berharap agama/kepercayaan lokal diakui sejajar oleh para pendakwah-misionaris. Ini adalah hal yang sulit, dan mustahil terjadi karena para pendakwah-misionaris ini memiliki kepercayaan bahwa semua nabi-nabi—termasuk yang lahir di Nusantara (kalau ada)—berujung pada nabi atau mesiah mereka. Jadi para pengikut nabi-nabi dari Nusantara ya harus tunduk pada mereka! Ini kan namanya “bunuh diri”. Padahal, kalau digali lebih dalam, agama/kepercayaan lokal tidak memiliki konsep kenabian (yang sifatnya top-down), namun memiliki tradisi orang suci yang tercerahkan (yang bottom-up) sehingga tidak perlu ngikut dan menjadi domatis, tapi menekankan pada praktik dan pengalaman pribadi.

Ketiga, para penghayat menganggap tujuan akhir mereka adalah konservasi (mempertahankan segala sesuatu yang mereka warisi), bahkan sampai pada taraf membela nilai-nilai yang sudah tidak lagi relevan dan perlu penyegaran. Mungkin karena sudah terlalu lama bermain defensif, para penghayat lupa bahwa sebenarnya keluwesan mereka adalah kekuatan dan nilai lebih. Nilai-nilai yang diadopsi dari luar, jika perlu, harusnya in their own terms, tidak didikte oleh agama/kepercayaan lain. Tujuan akhirnya, menurut saya, bukan konservasi, tapi hal-hal yang diajarkan oleh leluhur, misalnya hidup harmonis dengan sesama dan alam sekitar, atau meraih tingkat kesucian yang membebaskannya dari keterikatan, atau sesederhana meraih kebahagiaan sejati, dan lain sebagainya.

Keempat, kita harus selalu waspada tidak terjatuh dalam lubang yang sama: lubang dogma. Dogma di sini bukan hanya sekedar dokumen atau kitab suci, tetapi juga dogma lain yang sama-sama memenjara, misalnya ras/kesukuan. Kita jangan mau membatasi dan dibatasi bahwa agama/kepercayaan kita dikaitkan dengan ras Austronesia, dan sebagainya atau dari zaman ini atau itu. Agama/kepercayaan kita adalah suatu yang hidup, kitab kita terus-menerus membaru dan tidak haram “ditulis”-ulang.

Saya yakin di masa depan, seiring dengan makin banyaknya pendalaman dan penelitian, dan kegagalan agama-agama mayoritas untuk menghadirkan kehidupan yang tata tentrem kerta raharja, agama/kepercayaan yang berakar dari Bumi Pertiwi namun bersifat universal karena berangkat dari pengalaman manusia (bukan dogma/doktrin) dan mengapresiasi berbagai perbedaan jalan menuju tujuan yang sama (bukan dimonopoli oleh cara tertentu) akan kembali dan tumbuh subur, tak hanya di Nusantara, namun juga di seluruh belahan dunia. Saya melihat kesadaran itu tengah bermekaran. Semoga. Rahayu.

Menggali Akar Peradaban Hindu (3–Habis): Tulang Punggung Peradaban

[Tulisan saya ini dimuat di Majalah Media Hindu edisi Oktober 2016]

Om Avignamastu,

“Aku telah berjalan ke semua sudut India, dan aku belum pernah menemukan seorangpun pengemis dan pencuri—sedemikian kayanya negeri itu, dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga tidak mungkin kita (bangsa Inggris) bisa menaklukkan negeri itu tanpa mematahkan tulang-punggungnya, yaitu kekayaan warisan spiritual dan budayanya. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar kita mengganti sistem pendidikannya yang sudah sudah berusia ribuan tahun, (sehingga kita bisa mengubah) budayanya—karena apabila orang-orang India berfikir bahwa segala sesuatu yang asing dan berasal dari Inggris lebih baik dan mulia daripada apa yang dimilikinya; mereka akan kehilangan kepercayaan diri dan (akhirnya) budaya asalnya akan tersingkir, kemudian mereka akan mudah dikuasai.” —terjemahan bebas kutipan pidato Lord Macaulay di hadapan Parlemen Inggris, 2 Februari 1835.

India, Hindia, Indus, Hindu, Sindhu adalah satu peradaban; sehingga kita pun bisa mengganti kata India di dalam kutipan di atas dengan Indonesia—atau wilayah-wilayah lain di dalam Peradaban Sindhu—dan akan kita temukan pola yang sama. Penjajahnya boleh berbeda: di sana British East India Company, di sini Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), di sana dijajah oleh orang-orang Inggris, di sini kita dieksplotasi oleh orang-orang dari Belanda, di wilayah lain, oleh bangsa-bangsa lain. Sama saja, ‘beti’ beda tipis!

Kita harus akui bahwa mereka sukses dengan misinya tadi. Mereka berhasil mematahkan tulang-punggung kita, menciptakan amnesia sejarah—dan yang lebih parah—amnesia budaya dan jati diri. Hingga detik ini, sadar atau tidak, kita masih mewarisi pola pikir yang mereka tanam ratusan tahun yang lalu itu. Kita masih memandang diri lebih rendah, tidak beradab sebelum kedatangan orang-orang asing yang membawa serta peradaban, ilmu, pengetahuan, teknologi, hukum bahkan seni. Kita masih takjub melihat bule, orang-orang asing dan memandang mereka lebih baik dari diri kita.

Anda mungkin bertanya, apa sih yang kita punya? Kalau itu yang terbersit di benak kita, bagus! Kita bisa mulai perjalanan menggali kekayaan warisan spiritual dan budaya kita di dalam beberapa tulisan saya selanjutnya.

Weda: Kolam Intelejensia
Peradaban Sindhu merupakan satu-satunya peradaban kuna dunia yang masih hidup hingga saat ini. Sumber kekuatannya terletak pada Dharma yang langgeng, kekal, abadi, dan selalu ada (baca kembali tulisan pertama saya dalam seri ini). Dari waktu ke waktu, Peradaban Sindhu dibekahi oleh kehadiran para Guru, para Bijak, para Suci yang mampu menangkap, kemudian menerjemahkan serta mengaplikasikan Dharma ini sesuai dengan tuntutan jamannya. Peradaban Sindhu percaya pada perkembangan, bahwa otak manusia memiliki kelebihan dan juga keterbatasan sehingga ia hanya mampu menangkap sesuai dengan kapasitasnya. Semakin berkembang dirinya, semakin banyak yang ia bisa pahami. Selama ribuan tahun proses ini terjadi, dan ajaran-ajaran para Suci diwariskan dari generasi ke generasi.

Sekitar 5000 tahun yang lalu, Resi Wyasa atau Begawan Abhiyasa bersama murid-muridnya mengumpulkan ajaran-ajaran tadi ke dalam empat buku besar, yang sekarang kita kenal sebagai Weda atau Veda. Sesungguhnya, Weda—yang berarti pengetahuan, kebijakan—melampaui keempat pustaka tersebut. Swami Anand Krishna mengatakan bahwa Weda adalah “kolam intelejensia, di mana jagad raya hanyalah sebuah pulau kecil. Alam semesta hanyalah satu bagian dari kolam itu. Sementara kolam intelejensia itu sendiri hanyalah bagian dari Hyang Maha Ada”, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Shri Krishna di dalam Bhagavad Gita 2.46.

Saat ini kita mewarisi empat pustaka: Rig, Yajur, Sama, dan Atharwa Weda. Rig Weda merupakan pustaka tertua umat manusia yang berisi mantra-mantra yang selama ribuan tahun telah menjadi sumber dari seluruh Peradaban Hindu. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang belum pernah melihat mapun membaca langsung Rig Weda, namun setiap hari kita telah mengucapkan salah satu mantranya ketika melakukan Puja Tri Sandhya, yaitu Mahamantra Gayatri yang bisa dijumpai di Rig Weda 3.62.10.

Sama Weda menggubah mantra-mantra dari Rig Weda ke dalam melodi dan musik yang meditatif. Sedangkan Yajur Weda berisi tentang berbagai ritual Yajna, menjelaskan hubungan manusia dengan semesta. Yajur dan Rig Weda juga diketahui mengandung simbol-simbol astronomi yang kemudian berkembang menjadi ilmu Jyotisha. Bahkan di dalam Rig Weda, Resi Atri merekam peristiwa astronomi, yaitu gerhana yang terjadi sebelum titik-balik matahari musim panas, pada 26 Maret 3928 SM. Atharwa Weda sering dianggap sebagai Weda yang paling muda. Atharwa Weda berisikan ajaran-ajaran untuk menghadapi berbagai aspek negatif serta mengingkatkan aspek positif hidup kita. Ayurveda merupakan salah satu cabang ilmu yang lahir dari Atharwa Weda.

screen-shot-2017-01-17-at-1-31-06-pm

Gambar 1. Diagram Kitab Suci Peradaban Sindhu (diambil dari buku “In Search of The Cradle of Civilization” oleh Subhash Kak et al. dengan modifikiasi oleh penulis.

Institusi Ashram
Jauh sebelum Barat mengenal institusi pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, penduduk Peradaban Sindhu—yang membentang dari Afghanisthan hingga ke Kepulauan Nusantara—telah mengenal institusi Ashram. Sayangnya, di Indonesia institusi ini sekarang hanya tinggal namanya saja. Bahasa Indonesia menyerap kata Ashram menjadi asrama yang maknanya telah sangat menyempit, yaitu semata “bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama” (KBBI). Di masa lalu, institusi inilah yang menjadi tulang-punggung Peradaban Sindhu.

Kata Ashram (Āśrama) di dalam bahasa Sansekerta berasal dari akar kata ‘śram’, yang berarti menjalani disiplin diri, menaklukan diri. Jadi Ashram bisa diartikan sebagai fase, tahapan kehidupan, bahkan juga tempat untuk tidak mengasah, mengolah jiwa. Tidak heran di Indonesia, asrama diasosiasikan dengan sekolah dan tempat tinggal para murid dan guru. Di masa lalu, di dalam institusi Ashram inilah seluruh ilmu dan pengetahuan Weda dipelajari, dikembangkan, dan dipraktikkan.

Di samping bermakna tempat, Ashram juga berkaitan dengan masa atau periode kehidupan. Ini yang kita pelajari dan hapalkan di sekolah: Catur Ashrama, yang terdiri dari Brahmacari, Grahasthya, Vanaprastha, dan Sanyasin. Keempat masa kehidupan ini menunjukkan wawasan mendalam yang dimiliki leluhur kita. Kita tidak diharapkan untuk lahir, hidup, bersenang-senang, kemudian mati saja, namun para bijak di Peradaban Sindhu memberikan kita cetak biru perencanaan jangka panjang yang holistik. Sayangnya, di jaman modern ini, kita hanya mengenal dua institusi pertama saja yang berupa sekolah dan rumah-tangga.

Vanaprastha dan Sanyasin hanya tinggal teori di buku-buku pelajaran sekolah. Kini ketika pensiun, biasanya kita diharapkan membantu merawat cucu, bahkan cicit, di rumah. Perjalanan spiritual ke dalam diri pun terlupakan sudah; hingga akhir hayat, kita akan terus disibukkan oleh dunia. Swami Anand Krishna menjelaskan di dalam bukunya, Sanyas Dharma, bahwa “bagi mereka yang memasuki Sanyas Ashram setelah menempuh tiga masa sebelumnya, inilah puncak dari segala pengalaman. Sebagai Sanyasi mereka bisa hidup bebas tanpa beban apapun. Mereka dapat berkarya tanpa pamrih, tanpa kepentingan diri. Mereka bisa melayani sesama dengan semangat manembah. Mereka bisa sepenuhnya berfokus kepada Tuhan.”

Tidak mengherankan apabila kehidupan modern kita saat ini tidak mendatangkan kebahagiaan semakin tua usia kita—sebagaimana yang ditunjukkan di dalam salah satu penelitian. Institusi Ashram di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, memang sudah mulai bermunculan, namun masih dipandang oleh sebagian orang, ‘aneh’ serta dianggap hanya diperuntukkan bagi orang-orang tua/kelompok tertentu saja. Salah kaprah ini telah berlangsung sedemikian lama, menciptakan kecurigaan, dan bahkan tidak jarang, pertentangan.

Padahal hanya di dalam lingkungan Ashram inilah manusia memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan spiritualitas (dalam makna yang sebenarnya) yang bukan hanya teori namun juga praktik melepaskan segala pengkondisian, atau disebut Vasana di dalam bahasa Sansekerta, yang telah kita peroleh selama ini. Jika suatu masyarakat kehilangan kemampuan untuk membebaskan dirinya dari Vasana yang tidak berguna, maka masyarakat tadi akan dipengaruhi oleh kesadaran rendah, seperti materialisme, sedemikian hingga mereka akan dengan mudah dikuasai—seperti yang terjadi pada kita saat ini. Ashram adalah satu-satunya harapan kita menghidupkan kembali Peradaban Sindhu, Indus, Hindu.

screen-shot-2017-01-17-at-1-33-49-pm

Gambar 2. Foto salah satu kegiatan di Anand Ashram Ubud yang penuh keceriaan dan dinamis.

 ***

Menggali Akar Peradaban Hindu (2): Dari Sunda ke Sindhu-Saraswati

[Tulisan saya ini dimuat di Majalah Media Hindu edisi September 2016]

Om Avignamastu,

“Agama Hindu adalah satu-satunya agama besar dunia yang meyakini bahwa alam semesta mengalami proses kelahiran dan kematian terus-menerus. Inilah satu-satunya agama yang menggunakan skala waktu yang sesuai dengan ilmu kosmologi modern—dan saya yakin ini bukan kebetulan semata. Siklus waktu yang mereka pakai mulai dari siklus siang-dan-malam biasa ke siklus siang-malam Brahma: sepanjang 8,64 miliar tahun. Ini lebih tua dari umur bumi dan matahari, juga sekitar setengah dari rentang masa sejak ‘Big Bang’—bahkan (agama Hindu) masih memiliki skala waktu lain yang lebih panjang lagi.” —Carl Sagan (1934-1996), astronom dan kosmolog asal Amerika Serikat.

Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan Hindu Dharma lahir. Beberapa ilmuwan menggunakan masa penyusunan kitab suci tertuanya, Rig Weda, untuk menjawab pertanyaan ini. Hasilnya beragam. Ada yang mengajukan angka 25.000SM (Avinash Chandra Das), 6.000SM (Balgangadhar Tilak), sedangkan para Indolog barat cenderung mengatakan bahwa Rig Weda disusun antara 1.500SM – 500SM. Angka manapun yang kita percayai, Rig Weda sendiri mengungkapkan bahwa Hindu Dharma telah lama ada jauh sebelum syair-syairnya disusun, bahkan disebut ‘nitya’ atau abadi.

Yang menarik, seperti diungkapkan oleh Carl Sagan di atas, orang-orang dari Peradaban Sindhu atau Hindu telah mengenal skala waktu yang sangat besar yang sejalan dengan kosmologi modern. Untuk sampai kepada angka yang sedemikian besar, orang-orang Hindu harus menggunakan sistem-angka yang tepat, memahami matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Penggunaan angka ‘0’ (Shunya) dan sistem basis-10 telah digunakan di dalam Weda jauh sebelum sistem ini dikenalkan secara luas di Eropa oleh para ilmuwan Timur Tengah pada sekitar abad ke-10M, untuk menggantikan angka romawi yang tidak lagi praktis digunakan. Sistem ini dikenal sebagai Hindu numeral system.

Seperti yang saya ungkapkan di tulisan sebelumnya, Hindu adalah nama suatu gugus peradaban yang membentang luas dari barat Sungai Sindhu (kini di Pakistan dan India), Afganistan, Anak Benua India, Indo-Cina, hingga ke Kepulauan Asia Tenggara. Orang-orang Persia memberikan nama Hindu kepada orang-orang yang menjadi bagian dari gugus peradaban ini. Orang-orang di Tiongkok menyebutnya Yin-tu; sedangkan bangsa-bangsa di Eropa mengenal gugusan peradaban ini dengan nama Indus atau Indos. Nama Indo-nesia, India, Hindia, atau Indies adalah jejak-jejak yang menunjukkan bahwa kita semua berada di dalam gugusan peradaban yang sama.

Walaupun orang-orang yang hidup di dalam Peradaban Sindhu atau Hindu memiliki Shraddha atau agama yang berbeda, namun mereka semua diikat oleh Dharma yang universal. Di dalam Rig Weda, konsep Dharma juga dikenal sebagai Rta. Sulit mencari terjemahan bagi dua kata ini; Dharma dan Rta sering diartikan sebagai hukum universal yang menopang semesta. Benda-benda di jagat raya ini berjalan mengikuti Rta (Rig Weda 1.124.3, 5.80.4); langit dan bumi ini ada dalam kandungan Rta (Rig Weda 10.65.8, 1.65.4); para Resi berdoa agar mampu melampaui dualitas suka-duka di jalan Rta (Rig Weda 10.133.6). Mengutip istilah Swami Anand Krishna, Hindu Dharma merangkum semua kepercayaan, budaya, tradisi yang “existence-friendly”, yang ramah kepada alam semesta.

Menyadari sedemikian tuanya jagat raya, para Resi Weda tidak-bisa-tidak hidup harmonis dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Di Bali kita mengenal Tri Hita Karana yang berpijak pada prinsip yang sama. Inilah alasan mengapa Peradaban Sindhu atau Hindu bisa bertahan selama ribuan tahun. Pusat-pusat tertua Peradaban Sindhu yang tersebar di sekitar Sungai Sindhu-Saraswati, seperti Harappa dan Mohenjo-Daro terbukti telah ada setidak-tidaknya 8.000 tahun yang lalu (atau 1.000 tahun lebih tua lagi bila memperhitungkan masa Pra-Harappa). Hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh IIT-Kharagpur dan Archaeological Survey of India ini dipublikasikan di dalam jurnal-sains bergengsi, Nature, 25 Mei 2016. Ini berarti Peradaban Sindhu atau Hindu sudah ada sebelum Mesir dan Mesopotamia, serta menjadi “cradle of civilisation”. Saya yakin bahwa angka ini akan terus mundur seiring dengan semakin dalamnya penggalian, terkumpulkannya bukti-bukti baru, serta berkembangnya teknologi.

Di dalam bukunya, Wisdom of Sundaland (2012), Swami Anand Krishna bahkan memperkirakan umur Peradaban Sindhu atau Hindu mencapai 14.000 tahun. Yang menarik, beliau mengungkapkan bahwa peradaban ini dibangun oleh para imigran dari peradaban sebelumnya di Sundaland. Pada Jaman Es (sekitar 110.000–12.000 tahun yang lalu), pulau-pulau besar di bagian barat Kepulauan Nusantara, seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, terhubung dengan Semenanjung Malaysia dan membentuk landmass yang dikenal sebagai Sundaland. Akibat naiknya permukaan air laut dan berbagai bencana alam dahsyat yang terjadi, mau-tidak-mau mereka yang terdampak mengungsi dan mencari tempat tinggal baru. Di kawasan ini, banyak ditemui legenda yang bersumber dari peristiwa ini, salah satunya adalah Kumari Kandam yang dikenal di India Selatan.

2398806154_60ea2da4f5_o

Gambar 1. Peta Asia Tenggara pada Jaman Es (Pleistocene) menunjukkan bagian barat Indonesia bersatu dengan daratan Benua Asia.

Proses perpindahan ini memakan waktu yang sangat panjang: mereka berpindah dari satu-tempat ke tempat lain, mencari lahan yang stabil dan subur. Para imigran ini membawa serta pengetahuan dan teknologi dari peradaban sebelumnya. Ribuan tahun kemudian, mereka sampai di tepian Sungai Sindhu-Saraswati. Di sanalah mereka membangun kembali peradaban. Rig Weda merekam puja-puji para Resi kepada kedua sungai besar itu; bahkan Saraswati diagungkan sebagai Dewi ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban. Segenap warisan pengetahuan yang dibawa keluar dari Sundaland dan pengetahuan baru yang berkembang di sana, di kemudian hari dikumpulkan oleh Maharesi Wyasa ke dalam beberapa jilid buku yang kita kenal sebagai Catur-Weda: Rig, Sama, Yajur, dan Atharva Weda.

Ajaran-ajaran Weda ini dikenal pula sebagai “Arya Dharma”. Kata Arya berarti ia yang mulia dan bijak; kata ini tidak mewakili suku atau ras tertentu seperti yang selama ini didengungkan beberapa kalangan. Teori yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran Weda datang belakangan seiring invasi ras atau bangsa Arya dari Eropa Timur yang mengakhiri Peradaban Sindhu, telah banyak dibantah.

Beberapa bukti kuat menunjukkan kemenerusan Peradaban Sindhu atau Hindu dengan ajaran-ajaran Dharma di dalam Weda yang masih kita warisi hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah Yoga. Peradaban Sindhu meningggalkan beberapa segel bergambar dan memiliki simbol-simbol yang dianggap sebagai huruf—yang belum terpecahkan hingga sekarang. Di antara segel-segel yang ditemukan, tidka hanya di Harappa dan Mohenjo-Daro, tapi juga hingga ke kawasan Timur Tengah ada segel dengan gambar seseorang yang sedang ber-Yoga-Asana (Gambar 2). Para arkeolog memperkirakan tokoh tersebut adalah Pashupati atau Shiva.

screen-shot-2017-01-17-at-1-17-10-pm

Gambar 2. Segel dari Mohenjo-daro yang menunjukkan postur Bhadra-asana. Banyak ahli sepakat bahwa sosok di dalam segel ini adalah Shiva, Sang Yogi-raaj.

Yoga merupakan salah satu ‘hadiah’ Hindu Dharma bagi dunia. Saat ini, Yoga telah dikenal secara luas, walaupun banyak yang belum memahami esensinya. Asanas atau postur-postur Yoga, yang menjadi fokus saat ini, dipergunakan untuk olah-raga saja. Padahal Asanas hanyalah satu dari delapan ‘tubuh’ Yoga, seperti yang dipaparkan oleh Resi Patanjali. Padahal dengan tegas, Resi Patanjali mengatakan bahwa Yoga adalah disiplin-diri (atha yogānuśāsanam, Patanjali Yoga Sutra 1.1), untuk mengendalikan benih-benih pikiran atau Citta (yogaś-citta-vrtti-nirodhah, PYS 1.2) agar kita mampu menyadari hakikat Sang Diri yang Sejati.

screen-shot-2017-01-17-at-1-20-17-pm

Gambar 3. Para peserta Yoga di One Earth Retreat Centre, Bogor, sedang memperagakan Bhujanga-asana.

Dengan diperkenalkannya Yoga di pentas dunia lewat disahkannya Hari Yoga Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 2014, menunjukkan keuniversalan nilai-nilai dan praktik Yoga. Hari Yoga Internasional dirayakan pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya, dan diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kita harus berterima kasih pada upaya-upaya Perdana Menteri India saat ini, Narendra Modi yang telah mendorong hal ini, untuk menyebarluaskan Yoga sekaligus mengingatkan dunia akan akar Yoga yang tumbuh dari ajaran Hindu Dharma.

***

Menggali Akar Peradaban Hindu (1): Berbeda-beda tapi Satu Dharma

[Tulisan saya ini dimuat di Majalah Media Hindu edisi Agustus 2016]

Om Avighnamastu,

Pandangan bahwa Hindu melihat Kebenaran dari satu sisi saja, memiliki hanya satu tradisi baku, satu interpretasi dan ekspresi bukan hanya tidak tepat, namun menyesatkan dan memecah-belah. Ketika pandangan ini mengemuka, kita sedang menciptakan gegar di dalam umat: Versi mana yang benar? Versi yang berkembang di India, Bali, Sunda, Jawa, Sumatera, atau yang lain? Siapa atau apa yang bisa memberi vonis? Kemudian ada suara bahwa Hindu di Bali tidak sama (dan tidak patut disamakan) dengan Hindu di India atau di tempat lain; bahwa kita berbeda. Saudara-saudaraku, semoga kita tidak terkecoh dengan ‘nama’ dan ‘rupa’.

Tidak mengherankan apabila pandangan demikian mengakibatkan saudara-saudara kita di Kaharingan, Tatar Sunda, Tanah Batak, dan sebagainya ikut bersuara sama. Hal ini sangat berbahaya! Umat akan terpecah-belah, hidup di dalam komunitas yang akan semakin mengecil sampai pada suatu ketika, mengkerdil. Kekerdilan kita itu kemudian akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memengaruhi dan menguasai kita. Hal ini bukan hanya sekedar angan-angan konspiratoris; sadar-atau-tidak hal ini sedang terjadi.

Kekuatan kita sama persis dengan yang ‘dikira’ sebagai kelemahan umat Hindu, yaitu keberagaman dan keberagamaan kita. Tidak seperti umat lain, Hindu bukanlah agama dengan satu nabi, satu kitab suci, satu doktrin, bahkan satu agama yang kemudian berkembang menjadi beberapa sekte. Sebaliknya, Hindu adalah nama yang diberikan oleh orang luar—dalam hal ini Persia—untuk merangkum penduduk yang tinggal di sekitar lembah Sungai Sindhu (sebagian di India dan sebagian lagi di Pakistan) and beyond, hingga ke Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa Hindu adalah nama geografis dan sosiologis yang memiliki cakupan luas. Tepatnya, Hindu adalah suatu peradaban yang tidak hanya menjadi induk bagi apa yang sekarang disebut agama Hindu, tetapi juga Jain, Buddha, Sikh, dan lain-lain; sekaligus menjadi inspirasi bagi para mistik dan sufi dari tradisi-tradisi atau budaya-budaya lainnya.

1280px-hinduism_expansion_in_asia-svg

Gambar 01. Wilayah Peradaban Sindhu-Saraswati dan situs-situs utamanya.

Way of life penduduk di kawasan ini memiliki benang merah yang sama. Seperti untaian kalung yang diisi dengan bermacam bunga, demikian pula Hindu terdiri dari orang-orang dengan beragam bahasa, tradisi, ritual dan festival keagamaan, bahkan nama Tuhan yang dipuja pun tidak selalu sama. Aspek inilah yang disebut Shraddha oleh Swami Anand Krishna. Shraddha mengandung ajaran dan aturan yang sifatnya kontekstual—tergantung pada desa, kala, dan patra-nya. Shraddha mereka yang tinggal dikelilingi oleh hutan-hujan tropis dan mereka yang tinggal di gurun atau di lembah terbuka bisa berbeda.

Oleh karena itu, Hindu bisa mengakui adanya banyak teks suci—masing-masing wilayah bisa memiliki teks suci dengan ajaran dan aturan yang unik diperuntukkan bagi orang-orang yang tinggal di sana, sesuai dengan kebutuhannya. Shraddha inilah yang kita kenal sebagai agama. Kalau ini yang sedang dibicarakan, maka ya, umat Hindu di Bali bisa berseberangan dengan umat Hindu Kaharingan, atau Parmalim di tanah Batak, umat di India, juga praktisi Kejawen, Sunda Wiwitan, dan seterusnya. Di sini, kita akan terpecah-belah. Jika kita tidak ingin itu terjadi, maka di samping Shraddha kita juga harus mengenal Dharma.

Swami Anand Krishna menjelaskan bahwa Dharma tidak sama dengan Shraddha. Core value dari Dharma adalah kemanusiaan, pengalaman universal yang dirasakan setiap orang. Seluruh orang yang tinggal di wilayah Sindhu atau Hindu, termasuk kita di Indonesia, disatukan lewat Dharma; kita semua memiliki Dharma yang tunggal. “Bhinneka tunggal ika, tan hanna dharma mangrwa,” demikian deklarasi Mpu Tantular lebih dari lima ratus tahun yang lalu. Jadi, Dharma tunggal adanya, walaupun tidak memiliki satu kitab, dan menggunakan kitab-kitab sebagai petunjuk untuk memperoleh insight, kebijaksanaan, atau darshan.

Shraddha atau agama bisa terus berkembang, berubah sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman. Namun akarnya, yaitu Dharma, selalu sama dan senantiasa ada hingga manusia punah. Umat di Bali boleh saja mengembangkan Shraddha dengan persembahyangan Tri Sandhya, dengan berbagai macam banten dan upacara, juga bentuk Pura yang khas, demikian pula umat di Tengger, Kaharingan, dan di tempat-tempat lain hendaknya bisa pula mengembangkan Shraddha mereka yang unik. Para praktisi Kejawen dan Sunda Wiwitan pun demikian. Shraddha bersifat dinamis, sedangkan Dharma bersifat langgeng (Sanatana).

Jadi benar jika ada yang berpandangan bahwa sebelum 1958—ketika agama Hindu diakui oleh Pemerintah RI—Hindu belum ada sebagai ‘agama’ di Bali. Istilah Hindu memang belum ada, namun Hindu sebagai Dharma telah ada di seluruh Dvipantara jauh sebelumnya. Jadi tidak benar bahwa Hindu Dharma kita impor dari India. Perbedaan-perbedaan yang nampak dalam banyak aspek Shraddha Hindu Bali—atau ada yang menyebutnya sebagai agama Tirta—dan Hindu di wilayah lain hendaknya tidak dipertentangkan dan dijadikan masalah.

Shraddha yang dinamis ini perlu terus menerus in contact dengan Dharma agar tidak tergerus ‘roda waktu’ dan pengaruh luar, agar terjadi pembaruan yang sinambung (Nutana). Karena Shraddha bersinggungan dengan dunia benda, kemajuan IPTEK, dengan masyarakat yang belum sepenuhnya hidup berkesadaran, maka Shraddha tidak bisa dijadikan patok dan patokan yang tidak boleh direvisi. Kalau proses ini dipahami dan dilakukan terus-menerus, maka umat akan memiliki kemampuan menghadapi benturan antar-peradaban. Kadang kita perlu melepaskan pemahaman dan ritus yang tidak lagi mendatangkan manfaat. Di saat yang sama, kita perlu terus membuka diri terhadap pencapaian saudara se-Dharma di wilayah lain.

Jejaring Dharma inilah yang bisa menyelamatkan kita dari marginalisasi, pengkerdilan dan sebaliknya akan memperkaya dan menguatkan kita. Dharma bukanlah pergulatan teologis semata dan perdebatan mengenai ritual apa yang akan ‘sampai’ kepada Dewata namun adalah perjalanan panjang menemukan, to dis-“cover”, Sang Hyang Widdhi Wasa—Sumber Kekuatan dan Kebijaksanaan yang Tidak Kekurangan Sesuatu Apapun. Dharma-lah yang akan melindungi kita—Dharmo Rakshati Rakshitah.

Kalau kita merenungkan kata Tirta atau Teerth, yang berasal dari bahasa Sansekerta, maka kita akan menjumpai esensi yang sama. Tirta berarti perjalanan suci, perjalanan mengunjunggi tempat-tempat suci yang mana para Resi dan Begawan pernah tinggal dan ajaran-Nya masih lestari. Artinya, kita didorong untuk terus belajar dengan pikiran terbuka, untuk jalan-jalan namun bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menyucikan diri dan memperoleh insight baru. Tirta juga berarti air atau tempat suci di dekat mata air atau sungai. Dari sini kita diajari untuk meniru sifat air yang lentur dan progresif, terus meliuk mencapai tujuan.

Hanya saja berbeda dari umat lain, umat Hindu Dharma memiliki halaman yang lapang: membentang dari barat Sungai Sindhu, Anak Benua India, Indo-Cina, sampai ke Indonesia. Lokasi Tirta-yatra kita tersebar luas. Rugi rasanya kalau kita hanya membatasi diri pada sepetak kamar kita, padahal saudara-saudara kita menyimpan pula permata Dharma yang melimpah. Yang dibutuhkan adalah langkah pertama untuk memulai Yatra ini. Di dalam tulisan saya selanjutnya, kita akan melihat-lihat ‘rumah’ kita dalam skala yang luas.

***

Isha Upanishad

Īśā upaniṣad, atau yang juga dikenal sebagai Īśāvāsya upaniṣad—yang diambil dari 2 kata pertama di dalam kitab ini, merupakan bab penutup Śukla Yajurveda (sekitar 1200–1000 SM), yaitu bab ke-40. Isha upanishad merupakan upanishad-utama yang terpendek, yang terdiri dari 18 sloka saja. Namun demikian, Isha upanishad dipandang sebagai salah satu teks suci terpenting di dalam tradisi advaita yang menjelaskan kesatuan antara Sang Jiwa dan Tuhan Yang Esa (Paramātmā).

Upanishad berasal dari: upa ni ṣad; kata dasar “ṣad” seakar dengan kata sit di dalam bahasa Inggris, yang berarti duduk. Awalan upa- menunjukkan makna “di dekat atau di bawah”; sedangkan awalan kedua, ni-,  menyatakan “di dalam atau tunduk, merendah”. Jadi upanishad berarti duduk di dekat, di bawah Sang Guru. Isha atau īśā adalah salah satu nama Tuhan yang berarti “Ia yang maha berkuasa”; sehingga Isha upanishad bisa dimaknai sebagai ajaran (yang diterima dari Sang Guru) untuk mendekatkan diri kita kepada Ia Hyang Mahakuasa, yang juga Maha Bersemayam di Dalam Diri Semua Makhluk (sloka 1).

Teks lengkap Isha upanishad dalam bahasa Sanskrit dibawah ini saya transkripsikan sendiri ke dalam aksara Bali; sedangkan terjemahan maknanya saya ambil dari buku “Shambala: Fajar Pencerahan di Lembah Kesadaran”, karya Swami Anand Krishna, yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000. Ini adalah upaya untuk menyebarluaskan ajaran dharma serta untuk merawat khasanah pengetahuan warisan Peradaban Sindhu/Hindu/Indus/Indo. Seperti yang Swami Anand Krishna ungkapkan di dalam bukunya, “Isha Upanishad bukan teks agama, tetapi teks keagamaan—religiousness. Inti keagamaan.”

Apabila pembaca mengutip sebagian atau keseluruhan tulisan di bawah, silakan menuliskan pula sumbernya. Jika ingin sharing atau berdiskusi terkait tulisan ini silakan menuliskannya di kotak komen. Semoga bermanfaat.

 

sarasvati528

Dewi Saraswati

 


᭟ ᬒᬁ ᬰ᭄ᬭᬷ ᬕᬸᬭᬸᬪ᭄ᬬᭀ ᬦᬫᬄ ᭟

᭚ ᬅᬣ ᬈᬰᭀᬧᬡᬶᬱᬤ᭄ ᭟

ᬒᬁ ᬧᬹᬃᬡᬫᬤᬄ ᬧᬹᬃᬡᬫᬶᬤᬀ ᬧᬹᬃᬦᬵᬢ᭄ ᬧᬹᬃᬡᬫᬸᬤᬘ᭄ᬬᬢᬾ ᭞
ᬧᬹᬃᬡᬲ᭄ᬬ  ᬧᬹᬃᬡᬫᬵᬤᬵᬬ ᬧᬹᬃᬡᬫᬾᬯᬵᬯᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ ᭟

ᬒᬁ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᭟

ᬒᬁ ᬈᬰᬵᬯᬵᬲ᭄ᬬ ᬫᬶᬤᬁ ᬲᬃᬯᬀ ᬬᬢ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬘ ᬚᬕᬢ᭄ᬬᬵᬀ ᬚᬕᬢ᭄ ᭞ ᬢᬾᬦ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬾᬦ ᬪᬸᬜ᭄ᬚᬷᬢᬵ ᬫᬵ ᬕᬺᬥᬄ ᬓᬲ᭄ᬬᬲ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬦᬫ᭄ ᭟᭑᭟ ᬓᬸᬃᬯᬦ᭄ᬦᬾᬯᬾᬳ ᬓᬃᬫᬵᬡᬶ ᬚᬶᬚᬷᬯᬶᬱᬾᬘ᭄ᬙᬢᬁ ᬲᬫᬵᬄ ᭞ ᬏᬯᬀ ᬢ᭄ᬯᬬᬶ ᬦᬵᬦ᭄ᬬᬣᬾᬢᭀ’ᬲ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬓᬃᬫ ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ ᬦᬭᬾ ᭟᭒᭟ ᬅᬲᬸᬃᬬ ᬦᬵᬫ ᬢᬾ ᬮᭀᬓᬵ ᬅᬦ᭄ᬥᬾᬦ ᬢᬫᬲᬵ’ᬯᬺᬢᬵᬄ ᭞ ᬢᬵᬁᬲ᭄ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬾᬢ᭄ᬬᬵᬪᬶᬕᬘ᭄ᬙᬦᬢᬶ ᬬᬾ ᬓᬾ ᬘᬵᬢ᭄ᬫᬳᬦᭀ ᬚᬦᬵᬄ ᭟᭓᭟ ᬅᬦᬾᬚᬤᬾᬓᬀ ᬫᬦᬲᭀ ᬚᬯᬷᬬᭀ ᬦᬿᬦᬤ᭄ᬤᬾᬯᬵ ᬆᬧ᭄ᬦᬸᬯᬦ᭄ᬧᬸᬃᬯᬫᬃᬱᬢ᭄ ᭞ ᬢᬤ᭄ᬥᬵᬯᬢᭀ’ᬦ᭄ᬬᬵᬦᬢ᭄ᬬᬾᬢ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢ᭄ ᬢᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬦᬧᭀ ᬫᬵᬢᬭᬶᬰ᭄ᬯᬵ ᬤᬥᬵᬢᬶ ᭟᭔᭟ ᬢᬤᬾᬚᬢᬶ ᬢᬦᬿᬚᬢᬶ ᬢᬤ᭄ᬤᬹᬭᬾ ᬢᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬶᬓᬾ ᭞ ᬢᬤᬦ᭄ᬢᬭᬲ᭄ᬬ  ᬲᬃᬯᬲ᭄ᬬ  ᬢᬤᬸ ᬲᬃᬯᬲ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬬ  ᬩᬵᬳ᭄ᬬ ᬢᬄ ᭟᭕᭟ ᬬᬲ᭄ᬢᬸ ᬲᬃᬯᬵᬡᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬯᬵᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᭞ ᬲᬃᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬘᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬀ ᬢᬢᭀ ᬦ ᬯᬶᬚᬸᬕᬸᬧ᭄ᬲᬢᬾ ᭟᭖᭟ ᬬᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬲᬃᬯᬵᬡᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬿᬯᬵᬪᬸᬤ᭄ᬯᬶᬚᬵᬦᬢᬄ ᭞ ᬢᬢ᭄ᬭ ᬓᭀ ᬫᭀᬳᬄ ᬓᬄ ᬰᭀᬓ ᬏᬓᬢ᭄ᬯᬫᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬢᬄ ᭟᭗᭟ ᬲ ᬧᬭ᭄ᬬ ᬕᬵᬘ᭄ᬙᬸᬓ᭄ᬭᬫᬓᬵᬬᬫᬯ᭄ᬭᬡᬫᬲ᭄ᬦᬵᬯᬶᬭᬁ ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬫᬧᬵᬧᬯᬶᬤ᭄ᬥᬫ᭄ ᭞ ᬓᬯᬶᬭ᭄ᬫᬦᬷᬱᬷ ᬧᬭᬶᬪᬹᬄ ᬲ᭄ᬯᬬᬫ᭄ᬪᬸᬬᬵᬃᬣᬵᬢᬣ᭄ᬬᬢᭀ’ᬭ᭄ᬣᬵᬦ᭄ ᬯ᭄ᬬ ᬤᬥᬵᬘ᭄ᬙᬵᬰ᭄ᬯᬢᬷᬪ᭄ᬬᬄ ᬲᬫᬵᬪ᭄ᬬᬄ ᭟᭘᭟ ᬅᬦ᭄ᬥᬀ ᬢᬫᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᭀ’ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬫᬸᬧᬵᬲᬢᬾ ᭞ ᬢᬢᭀ ᬪᬹᬬ ᬇᬯ ᬢᬾ ᬢᬫᭀ ᬬ ᬉ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬁ ᬭᬢᬵᬄ ᭟᭙᭟ ᬅᬦ᭄ᬬ ᬤᬾᬯᬵᬳᬸᬃᬯᬶᬤ᭄ᬬ ᬬᬵ’ᬦ᭄ᬬᬤᬳᬸᬭᬯᬶᬤ᭄ᬬᬬᬵ ᭞ ᬇᬢᬶ ᬰᬸᬰ᭄ᬭᬸᬫ ᬥᬷᬭᬵᬡᬵᬀ ᬬᬾ ᬦᬲ᭄ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬘᬘᬓ᭄ᬱᬶᬭᬾ ᭟᭑᭐᭟ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵ ᬘᬵᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬀ ᬘ ᬬᬲ᭄ᬢᬤ᭄ᬯᬾᬤᭀᬪᬬᬁ ᬲᬳ ᭞ ᬅᬯᬶᬤ᭄ᬬᬬᬵ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬀ  ᬢᬷᬃᬢ᭄ᬯᬵ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬬᬵ’ᬫᬺᬢᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ ᭟᭑᭑᭟ ᬅᬦ᭄ᬥᬀ ᬢᬫᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᭀ’ᬲᬫ᭄ᬪᬹᬢᬶᬫᬸᬧᬵᬲᬢᬾ ᭞ ᬢᬢᭀ ᬪᬹᬬ ᬇᬯ ᬢᬾ ᬢᬫᭀ ᬬ ᬉ ᬲᬫᬪᬹᬢ᭄ᬬᬵᬁ ᬭᬢᬵᬄ ᭟᭑᭒᭟ ᬅᬦ᭄ᬬᬤᬾᬯᬵᬳᬸᬄ ᬲᬫ᭄ᬪᬯᬵᬤᬦ᭄ᬬᬤᬵᬳᬸᬭᬲᬫ᭄ᬪᬯᬵᬢ᭄ ᭞ ᬇᬢᬶ ᬰᬸᬰ᭄ᬭᬸᬫ ᬥᬷᬭᬵᬡᬵᬀ ᬬᬾ ᬦᬲ᭄ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬘᬘᬓ᭄ᬱᬶᬭᬾ ᭟᭑᭓᭟ ᬲᬫ᭄ᬪᬹᬢᬶᬫ᭄ ᬘ ᬯᬶᬦᬵᬰᬀ ᬘ ᬬᬲᬢᬤ᭄ᬯᬾᬤᭀᬪᬬᬁ ᬲᬳ ᭞ ᬯᬶᬦᬵᬰᬾᬦ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬀ ᬢᬷᬃᬢ᭄ᬯᬵ ᬲᬫ᭄ᬪᬸᬢ᭄ᬬᬵ’ᬫᬺᬢᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ ᭟᭑᭔᭟ ᬳᬶᬭᬡ᭄ᬫᬬᬾᬦ ᬧᬵᬢ᭄ᬭᬾᬡ ᬲᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬧᬶᬳᬶᬢᬀ ᬫᬸᬔᬫ᭄ ᭞ ᬢᬢ᭄ᬯᬀ ᬧᬸᬱᬦ᭄ᬦᬧᬵᬯᬺᬡᬸ ᬲᬢ᭄ᬬᬥᬃᬫᬵᬬ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬬᬾ ᭟᭑᭕᭟ ᬧᬸᬱᬦ᭄ᬦᬾᬓᬃᬱᬾ ᬬᬫ ᬲᬹᬃᬬ ᬧ᭄ᬭᬵᬚᬵᬧᬢ᭄ᬬ  ᬯ᭄ᬬᬹᬳ ᬭᬱ᭄ᬫᬷᬦ᭄ ᬲᬫᬹᬳᬢᬾᬚᬄ ᭞ ᬬᬢ᭄ᬢᬾ ᬭᬹᬧᬀ ᬓᬮ᭄ᬬᬵᬡᬢᬫᬀ ᬢᬢ᭄ᬢᬾ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬬᭀ’ᬲᬵᬯᬲᭁ ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬲᭀ’ᬳᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᭟᭑᭖᭟ ᬯᬵᬬᬸᬭᬦᬮᬫᬫᬺᬢᬫᬣᬾᬤᬀ ᬪᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢᬁ ᬰᬭᬷᬭᬫ᭄ ᭞ ᬒᬁ ᬓ᭄ᬭᬢᭀ ᬲ᭄ᬫᬭ ᬓᬺᬢᬁ ᬲ᭄ᬫᬭ ᬓ᭄ᬭᬢᭀ ᬲ᭄ᬫᬭ ᬓᬺᬢᬁ ᬲ᭄ᬫᬭ ᭟᭑᭗᭟ ᬅᬕ᭄ᬦᬾ ᬦᬬ ᬲᬸᬧᬣᬵ ᬭᬵᬬᬾ ᬅᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬵᬦᬶ ᬤᬾᬯ ᬯᬬᬸᬦᬵᬦᬶ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬦ᭄ ᭞ ᬬᬸᬬᭀᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬫᬚ᭄ᬚᬸᬳᬸᬭᬵᬡᬫᬾᬦᭀ ᬪᬹᬬᬶᬱ᭄ᬞᬵᬀ ᬢᬾ ᬦᬫᬉᬓ᭄ᬢᬶᬫ᭄ ᬯᬶᬥᬾᬫ ᭟᭑᭘᭟

ᬒᬁ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬄ ᭟᭜᭟


AUM

Yang itu Sampurna, Yang inipun Sampurna;
dari Kesempurnaan lahir Yang Sampurna…
Kendati demikian, Kesempurnaan tak terpengaruh;
Ia masih tetap Sampurna.

[1] Keberadaan ini, alam semesta ini, diliputi oleh Tuhan. Oleh karenanya, lepaskanlah keterikatan dan rasa kepemilikan! [2] Inilah jalan satu-satunya untuk menjalani hidup tanpa dibelenggu oleh Hukum Sebab-Akibat. [3] Mereka yang hidup tanpa kesadaran demikian, sesungguhnya hidup dalam kegelapan dan (sedang) melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri.

[4] Kendati tidak bergerak, Dia lebih cepat daripada pikiran. Pancaindra tidak dapat mengejar-Nya. Kendati berada di satu tempat, sesungguhnya Ia berada di mana-mana. [5] Bergerak tetapi tidak bergerak, jauh tetapi dekat, berada di dalam tetapi juga di luar—Demikianlah Dia Ada-Nya.

[6] Ia yang melihat segala sesuatu di dalam ‘diri’ dan melihat ‘diri’-nya di dalam segala sesuatu tidak akan membenci siapapun juga. [7] Kesadaran akan ‘kesatuan’ membebaskan manusia dari ilusi yang menyebabkan penderitaan.

[8] ‘Dia’ menembus segala-galanya—murni, tak berwujud dan tak bisa dilukai; tanpa urat dan nadi, tidak ternodai, tidak menderita, maha-tahu dan menguasai pikiran—’Dia’ melampaui segala-galanya dan tidak bersandar pada apa pun juga. Apapun yang terjadi (adalah) atas kehendak ‘Dia’.

[9] Yang ‘tidak sadar’ hidup dalam kegelapan, tetapi ‘yang sadar’ hidup dalam kegelapan yang lebih mencekamkan. [10-11] Kata mereka, hasil ‘kesadaran’ lain, dan hasil ‘ketidaksadaran’ lain. (Padahal) sesungguhnya saling berkaitan. Dengan ‘ketidaksadaran’ seseorang dapat melampaui kematian dan dengan ‘kesadaran’ ia dapat mencapai kekekalan.

[12] Mereka yang berpaling pada ‘Yang tidak berwujud’ hidup dalam kegelapan, tetapi mereka yang berpaling pada ‘Yang berwujud’ hidup dalam kegelapan yang lebih mencekamkan. [13-14] Kata mereka, hasil berpaling pada ‘Yang tidak berwujud’ lain, dan hasil berpaling pada ‘Yang berwujud’ lain. (Padahal) sesungguhnya saling berkaitan. Dengan ‘Yang berwujud’ seseorang dapat melampaui kematian dan dengan ‘Yang tidak berwujud’ ia dapat mencapai kekekalan.

[15] Wahai Cahaya Kebenaran, Engkau tertutup oleh kecemerlangan-Mu sendiri. Keluarlah dari penutup itu, sehingga aku dapat menatapi Wajah-Mu! [16] Wahai Pemelihara dan Penguasa Tunggal Alam Semesta, beri daku kekuatan untuk menyadari Kekuasaan-Mu, yang sesungguhnya juga menguasai diriku. [17] Biarlah kesadaran fisik runtuh, sehingga yang ada di dalam diri dan yang ada di luar diri menyatu! Dan pikiran pun terlampaui.

[18] Oh Tuhan Yang Maha Mensucikan, tuntunlah kami pada jalan yang benar, hindarkan kami dari jalan yang sesat. Terimalah sembah-sujud kami.

AUM

Damai, Damai, Damai

Resep

Acemoglu dan Robinson (2012), di dalam bukunya ‘Why Nations Fail’ menghimpun kisah dari berbagai wilayah dan membangun argumen mengapa sebuah negeri ‘gagal’ menjalankan fungsinya untuk mengoptimalkan sumberdaya demi mencapai kesejahteraan warganya.

Mereka membantah beberapa teori sebelumnya yang mengaitkan kegagalan tersebut pada: budaya, lokasi geografis, bahkan kekayaan alam negeri tsb. Acemoglu dan Robinson dengan yakin bilang bahwa kegagalan terjadi karena ketiadaan institusi-institusi politik dan ekonomi yang inklusif—yang tidak ekstraktif—di negeri tersebut.

Tapi rasanya ada yang kurang dari simpulan mereka. Sistem politik dan ekonomi dibuat, dijalankan, dan dirawat oleh manusia. Manusia adalah unit terkecil yang menyusun suatu negeri atau peradaban. Sistem sebagus apapun, namun bila seiring dengan waktu dijalankan oleh manusia-manusia yang ‘bermasalah’, maka sistem tersebut akan rusak bahkan runtuh bersama peradaban atau negeri itu.

Di Nusantara, sistem politik dan ekonomi yang inklusif ini disebut Artha, yang dipelajari di dalam teks-teks yang secara kolektif disebut Artha-sastra. Ya, Artha penting, namun leluhur kita juga menyadari ada hal-hal lain yang tidak bisa diabaikan. Kama atau kebahagiaan psikologis, kenyamanan hidup, keindahan, rekreasi, dan sebagainya perlu ada. Demikian pula Dharma atau prinsip-kebenaran yang teguh, yang menyatukan, serta Moksa atau kebebasan berpikir dan berkarya hingga kebebasan dari keterikatan duniawi.

Keempat prinsip ini, berurut-turut: Dharma, Artha, Kama, dan Moksa adalah empat corner stone peradaban kita. Urutannya juga penting diperhatikan. Bukan Artha atau Kama duluan, tapi Dharma—agar Artha dan Kama terjaga di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Inilah resep mengapa peradaban kita: Peradaban Sindhu/Hindu/Indus/Indo bisa terus bertahan setidaknya sejak 3.000 SM.

mo purik hamo garising /
hamo nanggahan akasa/
nyaho di maneh pertiwi /
di nya kasorgaanana //
—Sevaka Dharma, baris 819–822, teks kuno dari tanah Sunda sekitar abad 15–16.

Ibu Pertiwi tidak menggerutu (ketika dirusak), tidak menentang langit. Ia senantiasa sadar akan keilahiannya (dan sifat sucinya yang membuatnya senantiasa terus berbagi berkah dan karunia). Ini adalah ‘Kasorgaanana’, wilayah surgawinya.

“Sang Bijak penyusun karya ini mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah surga itu sendiri. Baik neraka maupun surga keduanya adalah keadaan kesadaran. Jika kita hidup dengan kecurangan, ketidakmuliaan, dan kejahatan—maka kita menciptakan neraka kita sendiri. Dan, jika kita hidup dalam kebijakan, kebenaran, maka kita dapat mengubah dunia ini menjadi surga!”—Swami Anand Krishna, 2015, Dvīpāntara Dharma Śāstra.

Esa

Kita mungkin hapal sila-sila Pancasila di luar kepala, terutama sila pertama. But, what does “Maha Esa” actually mean?

Banyak yang akan dengan cepat bilang, “NKRI mengakui Tuhan yang satu!” Well, begitulah yang diajarkan di sekolah-sekolah dari dulu sampai sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca bahwa sudah ada yang mulai mempertanyakan penggunakan kata Esa. Bukankah seharusnya Ketuhanan yang Maha EKA? Eka (ᬏᬓ) memang berarti satu di dalam bhs. Sansekerta. But let me tell you that Esa dan Eka tidak sama! Lah, salah dong selama ini…

Sebelum menggali lebih jauh, kita kembali dulu ke masa-masa awal ketika teks Pancasila dirumuskan para pendiri bangsa kita. Mungkin kita pernah dengar bahwa kata-kata yang digunakan di dalam Pancasila telah berubah-ubah sejak pertama kali dicetuskan pada 1945. Terjadi perdebatan dan penajaman selama persidangan BPUPKI, dan kemudian dilanjutkan finalisasinya oleh Panitia Sembilan, dan lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang mana Pancasila seperti yang kita kenal sekarang lahir—kecuali sila pertamanya.

Sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta berbunyi, “Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan syariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”. Namun perwakilan dari Indonesia bagian Timur meminta sila-sila di dalam dasar negara baru tersebut memuat nilai-nilai yang universal, dan bisa diterima dan diamalkan oleh semua orang di Indonesia. Singkat cerita, I Gusti Ktut Pudja yang mewakili Sunda Kecil mengusulkan kalimat, “Ketuhanan yang Maha Esa.” Hal ini kemudian dikonsultasikan lebih lanjut oleh M. Hatta dkk, yang akhirnya menyepakati perubahan hingga menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini.

Saya tidak tahu apakah para perumus paham betul arti “Maha Esa”. Saya tidak tahu apakah I Gusti Ktut Pudja pun memahaminya—feeling saya mereka tahu, oleh karena itu tidak diusulkan “Maha Eka”. Semua orang tahu, mahā- (ᬫᬳᬵ-) adalah ‘compound’ yang menunjukkan sifat (paling) besar, mulia, super.. yang seasal dengan mega- di dalam bhs. Inggris (misal: megastructure). Demikian, frasa “Maha Eka” atau maha-tunggal, maha-satu kurang masuk akal. Satu ya satu, tidak ada perbandingan lagi, tidak perlu mahā- lagi. Kalau itu yang dimaui, sebaiknya ditulis “Ketuhanan yang Eka/Tunggal/Satu” saja. Tapi ternyata tidak.

Kata yang dipilih adalah “Esa”. Ada yang berteori bahwa Esa atau Eṣa (ᬏᬱ) berasal dari kata lain di dalam bhs. Sansekerta, bentukan dari Etad (ᬏᬢᬤ᭄) yang berarti “ini”. Ketuhanan yang “Maha ini”? Sounds ridiculous, right?! Yang mencetuskan teori ini saya yakin tidak memahami bhs. Sansekerta/Kawi. Bukan, bukan itu yang mereka maksudkan. Esa atau Eṣa di sini haruslah kata sifat yang menjelaskan Ketuhanan itu sendiri.

Eṣa–menurut saya–berasal dari akar kata Eṣ (ᬏᬱ᭄) yang salah satu maknanya berarti “to desire”, menginginkan. Eṣa sebagai kata sifat berarti “desirable, to be desired”, diinginkan, dicari-cari, diidam-idamkan, dirindukan; Ia adalah muara segala keinginan kita. Sebuah makna yang luar biasa! Di dalam Yang Maha Esa kita semua—apa pun agama dan kepercayaan kita—bisa bergabung, bersatu. Ada yang melihat-Nya di mana-mana, di banyak tempat, di banyak wujud.. ada yang melihat-Nya sebagai yang Satu, Tunggal.. semuanya sama-sama menuju-Nya, kita semua merindukan-Nya, semua pencari-Nya dilindungi di bawah panji-panji Indonesia. Tidak ada dominasi dari satu pihak yang merasa paling benar kepada yang lain. Semoga!